BẢNG GIÁ SƠ MI RƠ MOOC 2024 MỚI NHẤT (03/2024)

Chương trình ưu đãi khi mua xe của tôi.

Ưu đãi: Tặng bảo hiểm bảo hiểm TNDS 01 năm, camera hành trình

Liên hệ: 0967.411.789

Cập nhật thông tin và bảng ✅giá sơ mi rơ mooc tháng 03/2024 cùng chương trình ✅khuyến mãi, trả góp mới nhất.✅ Các dòng sơ mi rơ mooc gồm ✅: sơmi rơ-mooc lồng FUSHI, sơmi rơ-mooc TONGYUE, sơmi rơ-mooc xương, ✅ sơmi rơ-mooc cổ cò, sơmi rơ-mooc xương, sơmi rơ-mooc sàn, sơmi rơ-mooc Xitec...

Sơ mi rooc là một loại phương tiện vận tải được thiết kế để nối với xe ô tô đầu kéo và hỗ trợ một phần đáng kể trọng lượng của toàn bộ xe kéo. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại sơ mi rơ mooc như: sơmi rơ mooc lồng, Sơ mi rơ mooc lửng, sơ mi rơ mooc xương, Sơ mi rơ mooc sàn, Sơ mi rơ mooc cổ cò và Sơ mi rơ mooc Xitec chở xi măng....

BẢNG GIÁ SƠMI RƠ MOOC THÁNG 03/2024

Rơ mi sơ mooc Giá xe (triệu VNĐ)
Sơmi rơ-mooc lồng FUSHI 365
Sơmi rơ mooc lồng Tongyue 360
Sơmi rơ mooc lồng chở quặng FUSHI 385
Sơmi rơ mooc lồng (xác nặng, siêu tải) FUSHI 395
Sơmi rơ mooc xương, 3 trục 40FT 295
Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 40 FT 297
Sơmi rơ mooc xương, 2 trục 40 FT 255
Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục 45 FT 315
Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục 48 FT 330
Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục, 48 FT (xác nhẹ) 320
Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 45 FT (không bình nước) 315
Sơmi rơ mooc sàn,3 trục, 40 FT 340
Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục 40FT 345
Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục 45 FT 370
Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 48 FT 410
Sơmi rơ mooc Xitec chở xi măng rời 52 m3 630

Báo giá

Lái thử

Tư vấn

https://www.facebook.com/people/Qu%E1%BA%A3ng-C%C3%A1o-Ph%C3%BA-T%C3%A2n-Ti%E1%BA%BFn/100063922184576/?sk=following