Sơ mi rơ móc CIMC chính hãng

Cập nhật Bảng giá mooc xương CIMC 2023 và giá xe mooc sàn CIMC 2023 

  • CIMC1

Chương trình ưu đãi khi mua xe của tôi.

Ưu đãi: Tặng bảo hiểm bảo hiểm TNDS 01 năm, camera hành trình

Liên hệ: 0967.411.789

Bảng giá mooc xương CIMC 2023 và giá xe mooc sàn CIMC 2023 

BẢNG GIÁ RƠ MÓC CIMC
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 313000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 373000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 368000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 378000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 383000000
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 373000000
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 418000000
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 448000000

Hình ảnh Sơ mi rơ móc CIMC chính hãng

 

bang-gia-moc-cimc

bang-gia-moc-cimc

mooc-san-cmc-14m

Báo giá

Lái thử

Tư vấn

https://www.facebook.com/people/Qu%E1%BA%A3ng-C%C3%A1o-Ph%C3%BA-T%C3%A2n-Ti%E1%BA%BFn/100063922184576/?sk=following