Bơm xăng dầu - quả lô

Chuyên cung cấp các loại bơm xăng dầu nhập khẩu, quả lô, trục bơm,  phụ kiện của bơm loại từ 30m3, 40m3, 60m3,80m3 và đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng.

  • BXD

Chương trình ưu đãi khi mua xe của tôi.

Ưu đãi: Tặng bảo hiểm bảo hiểm TNDS 01 năm, camera hành trình

Liên hệ: 0967.411.789

Bơm xăng dầu - quả lô

Chuyên cung cấp các loại bơm xăng dầu nhập khẩu, quả lô, trục bơm, phụ kiện của bơm loại từ 30m3, 40m3, 60m3,80m3 và đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Bảng thông số và ký hiệu của bơm xăng dầu

bang-thong-so-bom-xang-dau

Hình ảnh bơm xăng dầu và phụ kiện

bơm-xang-dau

quả lô xăng dầu

Báo giá

Lái thử

Tư vấn

https://www.facebook.com/people/Qu%E1%BA%A3ng-C%C3%A1o-Ph%C3%BA-T%C3%A2n-Ti%E1%BA%BFn/100063922184576/?sk=following